Jubilarissen Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 oktober jl. werd het jaar positief afgesloten. Voorzitter Marcel ter Horst meldde een forse ledengroei en uitbreiding van het aantal vrijwilligers vanuit de Vrijwilligers Wervingsdagen. Het was eveneens een memorabele Algemene Ledenvergadering vanwege het afscheid van Roy Stokkers als penningmeester van onze club. Na een periode van maar liefst 16 jaar werd maandag het stokje overgenomen door onze nieuwe penningmeester Martijn Hesselink. Roy Stokkers blijft wel algemeen bestuurslid.

Na het officiële deel van de vergadering werden weer veel leden in het zonnetje gezet vanwege langdurige lidmaatschap en/of verdienste voor de club.

Zie ook: https://tubanters.nl/onze-club/eregalerij/

Jubilarissen 25 jaar lid

 • Harald Bijlstra
 • Gert-Jan Ensink
 • Frans van Eerten
 • Matthieu Kats

Jubilarissen 40 jaar lid

 • Jochem van Nieuwenhuijsen
 • Erik de Roo
 • Rik Platvoet (42 jaar)

Jubilarissen 50 jaar lid

 • Leo Hansen
 • Ronald Assink
 • Jan-Albert Dalenoort
 • Henny Roerink

Jubilarissen 60 jaar lid

 • Henk van Eerten

Onderscheidingen

De Hofhuisbeker, uitgereikt door erevoorzitter Gerard Bakker, ging dit jaar naar de Chantal Wijnberg en Jeroen Ruijter voor hun inzet bij De Grote Clubactie.

Laurents de Boer ontving de Waarderingsoorkonde voor hun jarenlange inzet voor de club:

Jan Rotsma kon helaas niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering, maar enkele weken later werd hem toch de titel “Lid van Verdienste” toegekend. Deze titel wordt toegekend aan leden vanwege hun buitengewone verdiensten voor De Tubanters 1897. Bij het nemen van dit besluit wordt met name gelet op de duur, omvang en aard van de verdiensten die het lid voor onze vereniging heeft gehad.

Laat een reactie achter