Lid worden?

Dat kan! Vul het formulier hieronder in en meld je aan.

Mocht je vragen hebben over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@tubanters.nl. Bellen of langskomen kan natuurlijk ook. Onze ledenadministratie in het clubgebouw aan de Olympialaan 20 is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Kom gerust langs voor meer informatie en om kennis te maken.

Meld je aan!

* verplicht veld

Contributiereglement

Bij elke vereniging betalen de leden contributie. Dit is bij onze vereniging vanzelfsprekend niet anders. Om heldere afspraken te maken tussen leden en de vereniging en de daarbij horende rechten en plichten heeft het bestuur een contributiereglement opgesteld. Dit reglement voorziet onder andere in afspraken rondom inning van de contributie, maar ook de te nemen maatregelen indien onverhoopt mocht blijken dat een lid de contributie niet betaalt. Voor de vereniging is het van groot belang dat de contributie tijdig wordt betaald om financieel gezond te blijven.

Officieel luidt de regel dat wie geen contributie betaalt niet mag trainen en niet mag deelnemen aan wedstrijden. Een belangrijke regel die we in het verleden minder streng hebben nageleefd, omdat we graag iedereen in staat willen stellen zijn/haar hobby uit te oefenen. Vaak worden achterstanden in het betalen van de contributie na verloop van tijd wel ingelopen. Helaas groeit het aantal achterstanden. Bovendien worden de openstaande bedragen hoger. Vandaar dat het bestuur van De Tubanters 1897 zich genoodzaakt ziet streng op te treden bij contributie-achterstanden.

Contributiereglement EV & AC De Tubanters 1897

 • De contributie wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. De datum van incasso ligt rond de 29e van de voorafgaande maand.
 • Een jaarfactuur wordt ieder seizoen in de maand juli van het nieuwe seizoen gefactureerd. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden voor het einde van september.
 • De inning van de eerste contributie bevat tevens het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld. Het inschrijfgeld ad € 12,- wordt niet afzonderlijk op de incasso omschreven.
 • De contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso. Bij inschrijving is het ondertekenen van een machtiging verplicht.
 • Door de KNVB opgelegde boetes van gele en/of rode kaarten worden gelijktijdig met de contributie geïnd.
 • De gezinskorting bedraagt 50% op de contributie vanaf het 3e lid van het gezin (indien woonachtig op hetzelfde adres). De korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag binnen het gezin.
 • Als incasso’s/boetes gestorneerd worden of als de contributie niet geïnd kan worden, krijgt het lid per mail het verzoek om de verschuldigde contributie binnen 10 dagen te voldoen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien de betaling hierna nog achterwege blijft, dan zullen administratiekosten oplopend tot € 3 per maand in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen bij elke maand opnieuw in rekening worden gebracht zolang de betaling uitblijft.
 • Wordt de contributie/boete gedurende 2 maanden niet voldaan, dan wordt door een beslissing van het bestuur het recht ontzegt om aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen.
 • In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden getroffen, dit zal altijd ter beoordeling zijn van het bestuur. Het verzoek voor een betalingsregeling dient schriftelijk te worden gedaan bij de administratie van De Tubanters 1897. E-mail: ledenadministratie@tubanters.nl
 • Wordt ook na de 3e maand de contributie/boete niet voldaan of wordt de betalingsregeling niet nagekomen, dan zal worden overwogen de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De hiermee gepaarde gaande kosten komen voor rekening van het lid.
 • Pas na het voldoen van de verschuldigde gelden plus bijkomende kosten zal de schorsing worden opgeheven.
 • Bij achterstanden van 4 maanden of meer zal het lid automatisch worden uitgeschreven als lid van De Tubanters 1897 met inachtneming van de maximale wettelijk toegestane opzegtermijn van 3
 • Na uitschrijving als lid blijft de openstaande vordering bestaan en zal deze op de hiervoor beschreven wijze alsnog worden geïnd.
 • Aan leden met een betalingsachterstand zal geen medewerking worden verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging, tenzij de achterstand volledig is voldaan.
 • Indien een lid zich wenst uit te schrijven gedurende het seizoen dan is dit met inachtneming van de maximale wettelijk toegestane opzegtermijn van 3 maanden.
 • Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van De Tubanters 1897.

Bestuur E.V. & A.C. De Tubanters 1897

Contributie

Voor het lidmaatschap van de Tubanters betaal je een maandelijks bedrag, de contributie. Bij aanmelden als lid machtig je ons om jouw contributie maandelijks van je rekening af te schrijven. In de contributie voor competitie spelende leden zit een bedrag verwerkt voor wedstrijdkleding.

Hieronder zie je een actueel overzicht van de contributie

Leeftijdsgrenzen contributie seizoen 2019/2020 vanaf 1 juli 2019
Peildatum KNVB 1 juli 2019

Geb. jr. Categorie Contr./kleding p.m. Jaar
—————————————————————————–
  35+ € 17,50 € 210,00
—————————————————————————————-
2000 Senior € 27,75 € 333,00
—————————————————————————————-
2001 2e jrs. JO-19 (A) € 24,00 € 288,00
2002 1e jrs.  JO-18 (A) € 24,00 € 288,00
       
2003 2e jrs. JO-17 (B) € 24,00 € 288,00
2004 1e jrs. JO-16 (B) € 24,00 € 288,00
       
2005 2e jrs. JO-15 (C) € 24,00 € 288,00
2006 1e jrs. JO-14 (C) € 24,00 € 288,00
—————————————————————————————-
2007 2e jrs. JO-13 (D) € 22,75 € 273,00
2008 1e jrs. JO-12 (D) € 22,75 € 273,00
       
2009 2e jrs. JO-11 (E) € 19,25 € 231,00
2010 1e jrs. JO-10 (E) € 19,25 € 231,00
       
2011 2e jrs. JO-9 (F) € 16,00 € 192,00
2012 1e jrs. JO-8 (F) € 16,00 € 192,00
       
2013 2e jrs. JO-7 (mini) € 9,85 € 118,20
2014 1e jrs. JO-7 (mini) € 9,85 € 118,20
—————————————————————————————-
  Donateurs € 1,95 € 23,40
  G-Team € 17,50 € 210,00
  Nsp-heer € 12,75 € 153,00
  Nsp-dame dame € 7,50 € 90,00
MINI LEAGUE! >