Danny van Rees

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Hallo,

Ik ben Danny van Rees, vertrouwenspersoon bij De Tubanters 1897.

De Tubanters 1897 vindt het van belang dat haar leden zich veilig en vertrouwd voelen bij de vereniging. De vertrouwenspersoon is er voor alle spelende- en niet spelende leden. U kunt bij mij terecht aangaande persoonlijke vragen, zorg, ondervonden problemen en het doen van een melding. De Tubanters 1897 staat voor – oog voor elkaar – dit houdt ook in dat De Tubanters 1897 zich betrokken voelt bij het welzijn van haar leden.

Aangaande mijn rol als vertrouwenspersoon ben ik aanspreekbaar betreffende de volgende situaties:

 • Seksuele intimiteiten of vermoedens daarvan.
 • Diefstal en overige beschadigingen aan persoon of vereniging.
 • Persoonlijke (prive) aangelegenheden, denk aan bijvoorbeeld de thuis- en gezinssituatie.
 • Vervelende situaties of sfeer binnen de De Tubanters 1897.
 • Een signalering van onwenselijk gedrag.
 • Dat wat voor jou van belang is om bespreekbaar te maken.

Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingplicht wat inhoud dat wat besproken wordt tussen de melder en mij blijft. Ik houd rekening met de wens van de melder en wat hij wil bereiken. Naarmate de ernst van de situatie kan het voorkomen dat ik verplicht ben informatie neer te leggen bij het bestuur van De Tubanters 1897.

Mijn taken bestaan uit:

 • Het bieden van een luisterend oor in geval er sprake is van ongewenst gedrag.
 • Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
 • Het opnemen van meldingen van leden.
 • Het in behandeling nemen van problemen van leden.
 • Het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden.
 • Bemiddeling en doorverwijzing, altijd na akkoord van betrokkene / melder.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en haar leden.
 • Het informeren en voorlichten van leden en commissies.
 • Waar mogelijk preventief te werk gaan.
 • Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet
  overschrijden van grenzen.
 • Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan

U kunt mij bereiken via e-mail vp@tubanters.nl of telefoon 06-21283778.

Vriendelijke groet,

 

Danny van Rees
vp@tubanters.nl
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
Tel: 06-21283778