Ledenadministratie

Onze ledenadministratie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 13:00. 

De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen De Tubanters 1897 en de KNVB over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigen van telefoonnummer, afmeldingen etc. dienen daarom (persoonlijk of schriftelijk) doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Het is dus niet voldoende om een eventuele wijziging alleen aan de leider/trainer door te geven.

Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan ledenadministratie@tubanters.nl

Wil je lid worden van onze vereniging en of benieuwd naar onze contributie en contributiereglement? Kijk dan hier