Organogram / Statuten

 

Op 20 september 2017 zijn de statuten van onze voetbalvereniging gewijzigd. De statuten werden door Marcel ter Horst en Roy Stokkers, voorzitter en penningmeester, ondertekend. Notaris bij deze statutenwijziging was Bas Guichelaar, notaris van Hofsteenge Wesseling Notarissen.