Eregalerij

Erevoorzitters

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid, tevens huidig of voormalig voorzitter, te benoemen tot erevoorzitter. Het predicaat erevoorzitter wordt slechts toegekend aan voorzitters die uitzonderlijke verdiensten als voorzitter hebben gehad voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die de voorzitter heeft gehad voor onze vereniging. Aan de volgende personen is het predicaat erevoorzitter toegekend.

Gerard Bakker

2007

Johan Bakker

1972

Dolf Vowinkel

1946

Herman Nijkamp

Ereleden

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid te benoemen tot erelid. Het erelidmaatschap wordt alleen toegekend aan leden die uitzonderlijke verdiensten hebben gehad voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die het lid heeft gehad voor onze vereniging. Aan de volgende personen is het erelidmaatschap toegekend.

Bert Lambeck

2022

Pieter Roelofs

2022

Martin Mulstege

2015

Jan Geerdink

2009

Hennie Bouw

2007

Wim ter Horst

2004

Jurriën Haak

2004

Henny Roerink

2000

Jan Dalenoort

1997

Henk de Graaff

1987

Geert Oosterveen

1987

Jan Goolkate

1975

Huub Visser

1976

John Lansink

Johan Bakker

1966

Bernard Teutelink

1959

Leo Hagens

1957

Arnold Zwijnenberg

1932

Jan Varvik

1924

Jan Hofhuisbeker

De Jan Hofhuis-beker is een wisseltrofee die elk jaar wordt uitgereikt aan de vrijwilliger of -vrijwilligers van de Tubanters die het meest in positieve zin opviel(en) binnen de vereniging.
Dat komt neer of iemand (of meerdere personen) die de handen uit de mouwen heeft gestoken en erg positief hebben bijgedragen aan onze vereniging.

Waarom is deze wisselbeker (die al sinds 1963 wordt uitgereikt) naar Jan Hofhuis genoemd? Dat zit zo: Jan Hofhuis was destijds, en dan praten we over de periode voor en tijdens de 2e Wereldoorlog een belangrijk Tubanterslid. Zowel in sportief (in het bijzonder de atletiektak van de Tubanters) als in organisatorisch opzicht (vele vrijwilligersfuncties) stond hij z’n mannetje.
En midden in zijn jeugd op 22jarige leeftijd werd hij in de oorlog bij het Britse bombardement op Enschede op 22 januari 1942 gedood.

Ter nagedachtenis aan hem is door zijn zwager Johan Bakker (de latere voorzitter en ere-voorzitter) de Jan Hofhuis-beker ingesteld.

De beker, die op de jaarvergadering wordt uitgereikt staat bekend als de hoogste onderscheiding die je bij de Tubanters als vrijwilliger kunt ontvangen. De uitreiking heeft vanaf 1963 decennia lang plaats gevonden door Johan Bakker. Na zijn overlijden door de huidige ere-voorzitter Gerard Bakker (zoon van). De voordracht voor de beker wordt gedaan door het bestuur van De Tubanters 1897.

Leden van Verdienste

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid te benoemen tot lid van verdienste.

Lid van verdienste wordt een lid wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die het lid heeft gehad voor onze vereniging. De volgende personen zijn benoemd tot lid van verdienste.

Waarderingsoorkonde (voormalige Zilveren waarderingsspeld)

Het bestuur van de vereniging kan besluiten aan een lid vanwege zijn of haar verdiensten voor De Tubanters 1897 een waarderingsoorkonde uit te reiken. De volgende personen hebben de waarderingsoorkonde voor hun verdiensten ontvangen.

Winnaars midwinterloop

Onze vereniging is op 16 oktober 1897 in Enschede opgericht als Enschedese Voetbal & Atletiek Club De Tubanters. In het eerste deel van de vorige eeuw werd naast voetbal veel tijd besteed aan de beoefening van de atletieksport. Dit heeft vele kampioenen opgeleverd. Gedurende de jaren is de belangstelling voor atletiek afgenomen en is uiteindelijk besloten de volledige aandacht te richten op de voetbalsport. Wat is gebleven dat is de midwinterloop. Als herinnering aan de oprichters van onze voetbal- en atletiek club en de geschiedenis van De Tubanters wordt jaarlijks de midwinterloop georganiseerd. Een loop die de lopers voert door het mooie achterland van onze accommodatie. Ieder jaar wordt – als de weersomstandigheden het toelaten – een gezellige en prestatieve ochtend georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging. Traditioneel wordt de 5km gelopen door de junioren en staan de oudere jeugd en senioren aan de start van de loop van 8,2km. Het Tubanters-lid dat de 8,2km het snelste aflegt ontvangt de wisselbeker. De overige winnaars ontvangen een medaille. Voor zover bekend staat het parcoursrecord op ruim 28 minuten. Gelopen door Wouter de Boer in januari 2014.  Hieronder een historisch overzicht van de winnaars van de midwinterloop.