Voetballen voor onze jeugdleden pas mogelijk na toestemming gemeente

Hierbij geven we een update omtrent de verruiming van de Corona maatregelen die met ingang van 29 april gelden. Op dinsdag 21 april zijn veel maatregelen verlengd, maar voor kinderen en jongeren komt er iets meer ruimte.
Belangrijke maatregelen die voor de sport gelden:
  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Wat betekent dit?
Op dit moment ligt de regie bij het weer openstellen van de buitensportaccommodaties bij de gemeente Enschede. Zij is op haar plaats afhankelijk van organisaties als het NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast moet de Veiligheidsregio Twente (VRT) de noodverordening aanpassen voordat de maatregelen verruimd kunnen worden. Naar verwachting gebeurt dit midden volgende week.
Zodra we meer duidelijkheid hebben ontvangen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via onze website en nieuwsbrief. Tot die tijd zullen wij voorbereidingen treffen om onze jeugd op een zo veilig en verantwoorde manier te kunnen laten voetballen. Dit geldt uiteraard ook voor alle personen die hierbij betrokken zullen zijn zoals begeleiders, ouders en trainers.
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze moeilijke tijd. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via: bestuur@tubanters.nl
Het Bestuur De Tubanters 1897

Laat een reactie achter