Trainingen voor jeugdteams starten vanaf maandag 4 mei + trainingsschema’s

Het bestuur van De Tubanters 1897 heeft ervoor gekozen om de goedkeuring vanuit de gemeente Enschede af te wachten voordat we starten met de jeugdtrainingen. Gisterenmiddag, 30 april, heeft het Team Sportmaatregelen van de gemeente Enschede ons Plan van Aanpak omtrent het hervatten van de trainingen voor onze jeugdteams goedgekeurd. Dit betekent dat de trainingen voor onze jeugdleden vanaf maandag 4 mei weer van start zullen gaan.

Middels dit bericht willen we je zo goed mogelijk informeren over de maatregelen die we als vereniging hebben genomen om ervoor te zorgen dat iedereen op een zo veilig en verantwoorde manier kan sporten. We willen iedereen verzoeken zich te houden aan de gestelde regels en instructies van de coördinatoren ter plaatse op te volgen. In het Plan van Aanpak (in te zien door op de link te klikken) staan de voorschriften, looproutes en maatregelen omschreven.

In de eerste week zullen de trainingen in aangepaste vorm plaatsvinden. Dit zal door de jeugdcoördinatoren ter plekke in goede banen worden geleid. We kunnen desondanks de hulp van bestaande trainers goed gebruiken. We willen daarom trainers vragen zich te melden via info@tubanters.nl

Verder is het belangrijk om nog een aantal zaken (extra) te benoemen:

  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportpark
  • Mini League nog niet van start vanwege het feit dat er geen ouders/verzorgers/begeleiders op het sportpark mogen komen. Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeente Enschede onderzocht of de Mini League op de vrijdagavond wel of niet kan plaatsvinden.
  • We vragen iedereen rekening te houden met de dodenherdenking op 4 mei om 20:00 en twee minuten stilte in acht te nemen. Op 5 mei, bevrijdingsdag, zullen de trainingen doorgaan.
  • Bij de ingang en uitgang van het sportpark zal desinfecterende gel aanwezig zijn.
  • De techniektrainingen en keeperstrainingen zullen (nog) niet van start gaan.

Trainingsschema’s
JO19-1 t/m JO13 en MO17-1 zullen trainen volgens schema: Aangepaste training JO19 t:m JO13 en MO17-1
JO12 t/m JO8 zullen trainen volgens schema: Aangepaste trainingen JO8 t:m JO12
Enige uitzondering: JO13-1 traint onder de noemer van JO15-1 op dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot 20.00 uur o.l.v. Sander Rosink.

Gescheiden in- en uitgang op het sportpark
Om alles in goede banen te leiden willen we iedereen vragen de volgende breng en haal locatie met bijbehorende looplijnen in acht te nemen. Op deze manier voorkomen we onnodig contact.


Brenglocatie, poortje Olympialaan


Ophaallocatie, parkeerplaats De Tubanters 1897

Niet-leden
Vanuit het kabinet is ook de wens neergelegd om het sportpark open te stellen voor niet-leden. Hier willen wij graag gehoor aan geven maar overleg altijd met je trainer of leeftijd coördinator of dit verantwoord is. De groepen mogen namelijk ook niet te groot worden.

  • Niet-leden vanaf 8 jaar kunnen zich melden bij de coördinator (te herkennen aan een geel hesje) op het sportcomplex De Tubanters 1897
  • Vriendjes en vriendinnetjes van leden mogen meetrainen met het elftal van hun vriendje of vriendinnetje, zij dienen zich te melden bij de aanwezige coördinator (te herkennen aan een geel hesje)
  • Kinderen die geen vriendjes of vriendinnetjes bij De Tubanters hebben voetballen en ouder zijn dan 9 jaar kunnen zich melden bij de technisch coördinator, ook als je spontaan bent langsgekomen. De technisch coördinator laat weten wanneer en met welk team je zou kunnen meetrainen.

Tot slot
Wij wensen iedereen fijne trainingen toe en wij willen alle mensen bedanken die de afgelopen dagen keihard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Ook willen wij iedereen erop wijzen dat deze regels niet vrijblijvend zijn en vragen dan ook om jullie medewerking. Er wordt vanuit de gemeente en ook door De Tubanters op gehandhaafd.

Passie voor de bal, oog voor elkaar

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze moeilijke tijd. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via: bestuur@tubanters.nl

Het Bestuur De Tubanters 1897

1 Reactie

Laat een reactie achter