Uitstellen Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Helaas is het vanwege de geldende coronamaatregelen tot op heden niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering te houden in ons clubgebouw. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV, die voorlopig stond gepland op 30 november 2020, te verplaatsen tot nader order.

In beginsel moet er binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wat bij verenigingen in beginsel loopt van 1 juli tot en met 30 juni, een algemene ledenvergadering worden gehouden waar verslag wordt gedaan van de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid. Op basis van de tijdelijke wet COVID-19, mag deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier maanden. Dit betekent dat de vergadering dan moet plaatsvinden uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.

Wij zullen u informeren over een nieuwe vastgestelde datum zodra dit mogelijk is.

Met gezonde groet,

 

Het bestuur De Tubanters 1897

Laat een reactie achter