Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – maandag 24 oktober 20:00 uur

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 oktober om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

Agenda

 1. Opening voorzitter en berichten van verhindering
 2. Mededelingen, ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 11 juli 2022 Vaststelling jaarverslagen commissies. (alle (commissie) verslagen liggen ter inzage in ons clubhuis)
 4. Verslag van de voorzitter Marcel ter Horst
 5. Vaststelling financieel jaarverslag 2021-2022, toelichting door penningmeester Roy Stokkers Vergadering wordt om vaststelling gevraagd.
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie

 PAUZE 

 1. Uitreiking Hofhuisbeker
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting door de voorzitter

1 Reactie

 1. Naam*Arno Muës

  Ivm met de uitnodiging van mijn 25 jaar lidmaatschap, was ik toch wel verbaasd omdat ik denk dat het al een tijdje geleden is . Dus ben ik niet aanwezig maar ben niet boos hoor was al lid in 1985

Laat een reactie achter