Manifest Federatie Enschedese Voetbalverenigingen: ‘Voetballen met plezier!’

N.a.v. gestaakte wedstrijden, soms respectloos gedrag en het mede daardoor niet willen spelen tegen teams van andere clubs hebben alle Enschedese voetbalclubs afgesproken dit seizoen veel aandacht te besteden aan: Voetballen met plezier!

In opdracht van het Federatiebestuur heeft een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de KNVB, de scheidsrechtersorganisatie, Sportaal (gemeente) en voetbalclubs zich gebogen over verbeteringen in gedrag tijdens en rondom wedstrijden. Hieruit is onderstaande manifest ontstaan, waarbij alle verenigingen beloven de punten van dit manifest twee keer per jaar met hun verenigingskader, leiders, trainers, ouders en spelers in bijeenkomsten te bespreken. In elke federatievergadering worden de resultaten besproken.

Manifest

Inleiding

Aanleiding om tot dit manifest te komen zijn negatieve ervaringen voor, tijdens en na voetbalwedstrijden op zaterdag en zondag in junioren- en seniorenafdelingen, die bij alle clubs zich voordoen. Iedere voetballer en voetbalster wil op prettige wijze voetballen, maar weet ook dat negatief gedrag het plezier uiteindelijk weghaalt. In een aantal gevallen leidde dit gedrag tot het niet meer tegen elkaar willen spelen.

De clubs in de gemeente Enschede maken nu een statement.

Opdracht

Het bestuur van de Federatie van Enschedese voetbalverenigingen kreeg vanaf het begin van het huidige voetbalseizoen signalen over diverse gedragsproblemen op en om de voetbalvelden. In opdracht van het FEV-bestuur heeft een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de KNVB, de SEO, Sportaal en voetbalclubs zich in vier bijeenkomsten gebogen over verbeteringen in gedrag tijdens en rondom wedstrijden. Na goedkeuring biedt de FEV dit manifest ter ondertekening aan aan elk clubbestuur.

Herhaling

Na ondertekening wordt dit manifest ieder jaar tijdens een FEV-bijeenkomst besproken, ervaringen met elkaar uitgewisseld een mogelijke aanpassingen verwerkt. Alle FEV-verenigingen erkennen en beloven onderstaande punten van dit manifest twee keer per jaar met hun verenigingskader, leiders, trainers, ouders en spelers in bijeenkomsten te bespreken. Het bestuur van de FEV zal de inhoud van dit manifest en de behaalde resultaten als vast agendapunt de komende vergaderingen blijven agenderen.

Bestuur en overige verenigingskader

– Zij stellen fysieke en mentale veiligheid op en om de velden voorop.

– Zij zijn verantwoordelijk voor die veiligheid en nemen klachten serieus.

– Bestuurders zorgen voor een goede ontvangst van alle gasten.

– In ontmoetingen met medeclubbestuurders wordt gedeeld waar men trots op is en waarin de vereniging zich nog kwetsbaar voelt.

– De secretaris van het bestuur is het eerste aanspreekpunt in geval van calamiteiten.

Gedrag

– Iedereen op het sportcomplex let op zijn verbale en non-verbale gedrag.

– Hoe om te gaan met emoties hoort in elk team regelmatig besproken te worden.

– Scheidsrechters worden met respect behandeld, ook als zij fouten maken.

– Afspraak van in te voeren codes in geval van overschrijving: 1: geen probleem  2: is zijn/haar verplichtingen nog niet nagekomen  3:    wenst overschrijving na slecht gedrag.

Uitvoeren van verplichtingen

– De regels van de KNVB worden nageleefd. Zie ook: ‘Veilig Sportklimaat’ van de KNVB.

– Wedstrijdformulieren worden naar waarheid ingevuld, bijv. aangaande kaarten en uitslagen.

– De scheidsrechter wordt na afloop van de wedstrijd gesteund.

Scheidsrechters

– Zij letten op hun positieve houding en op goed taalgebruik.

– Scheidsrechters en clubs letten op het dragen van scheidsrechterskleding.    – Assistent-scheidsrechters vlaggen eerlijk.

– In de rust kan het eerste deel van de wedstrijd op het wedstrijdformulier al worden ingevuld.

– Clubs streven er naar dat scheidsrechters minimaal de cursus Verenigingsscheidsrechter hebben gevolgd.

Na vaststelling van dit manifest:

Met de ondertekening van dit manifest verklaren wij ons tot het uiterste in te zullen spannen zodat voetballen in de gemeente Enschede een plezierige en respectvolle activiteit zal zijn.

– Ondertekening door de voorzitter en secretaris van iedere voetbalclub in de Gemeente Enschede.

– Presentatie van het definitieve manifest door vier personen (bestuur, kader, speler en een scheidsrechter) van iedere club op een nog nader te bepalen datum en plaats in het bijzijn van de pers en afgevaardigden van de gemeente, de KNVB en   Sportaal.

Laat een reactie achter