Diekmanoverleg – mogelijke samenwerking verenigingen Het Diekman

Beste leden,

Enige tijd geleden hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken rond de mogelijke samenwerking van de vier voetbalverenigingen op het Diekmanterrein. Hierbij een korte update.

In de afgelopen maanden hebben de 4 verenigingen, Zuid Eschmarke, De Tubanters 1897, PW en Sportclub Enschede samen met gemeente Enschede en Sportaal een aantal activiteiten ontplooid op weg naar een mogelijke vergaande samenwerking.

In juni heeft de onderzoekscommisssie, zijnde een afvaardiging van de 4 verenigingen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, samen met wethouder Jurgen van Houdt en vertegenwoordigers van gemeente en Sportaal een bezoek gebracht aan FC Winterswijk. Deze vereniging, ontstaan uit 3 voetbal verenigingen, heeft samen met gemeente Winterswijk een nieuwe accommodatie weten te realiseren. In de bijeenkomst hebben de vereniging als wel gemeente Winterswijk aangegeven met welke uitgangspunten en op welke wijze zij dit traject hebben doorlopen. De uitgangspunten van ons zijn anders dan de situatie Winterswijk, echter de voordelen van het samenwerken op een accommodatie zijn zeer duidelijk geworden voor zowel de afgevaardigden van de verenigingen als wel de gemeente. Al met al een zeer nuttig bezoek dat opnieuw voor het nodige enthousiasme heeft gezorgd.

Om een goed beeld te hebben bij de richting die de verenigingen op willen heeft procesbegeleider Marcel Poppink in de afgelopen maand (1 op 1) gesprekken gevoerd met alle besturen. Duidelijk is geworden dat het belang van samenwerking binnen elke vereniging voorop staat. Een nieuwe gezamenlijke accommodatie staat hierbij voor elke vereniging zeer centraal. In feite zal het ontbreken van een gezamenlijke accommodatie de meest duidelijke blokkade zijn voor de beoogde vergaande samenwerking.

Binnen gemeente Enschede is in juni een bestuurlijke opdracht vorm gegeven, van waaruit de visie voor het Diekman onderzocht en geconcretiseerd zal worden richting een concreet plan. In de visie is sportpark Het Diekman over 7-10 jaar de plek waar topsport, talentontwikkeling en breedte sport bij elkaar komen en diverse sporten worden aangeboden. De concretisering van deze visie, de toets op haalbaarheid en uitwerking in financieringsvoorstellen zal in de komende periode, met als beoogde oplevertermijn januari 2018 worden uitgevoerd.

FC Twente heeft de wens om vanaf september dit jaar met de teams tot en met 16 jaar te trainen op het Diekman. Dit vindt plaats op het terrein van Sportclub Enschede. Ook deze ontwikkeling zal in het plan van gemeente Enschede worden meegenomen.

Samengevat, wij zoeken als verenigingen nadrukkelijk naar samenwerking en zijn daarbij voor een belangrijk deel ook afhankelijk van ontwikkelingen binnen gemeente Enschede. We zijn hoopvol over de uitkomsten van het genoemde onderzoek, ook al zorgt dat er op de hele korte termijn voor dat een aantal ingezette acties stil komen te liggen. De eerder samengestelde werkgroepen zijn om die reden tot nader order “on hold” gezet.

3 oktober is er opnieuw een bijeenkomst met de onderzoekscommissie en afvaardiging van gemeente Enschede. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen wij jullie opnieuw informeren.

Het Bestuur De Tubanters 1897

Laat een reactie achter