De Tubanters 1897 meldt zich aan voor De Groene Club

Recentelijk heeft De Tubanters 1897 zich aangemeld voor De Groene Club van de KNVB. De daaraan gekoppelde energiescan, stap 1 in het programma, heeft inmiddels plaatsgevonden. Uit deze scan zal blijken waar voor onze vereniging winst te behalen valt in het besparen van energie en wellicht ook het opwekken van energie. Het gehele traject zal naar verwachting maximaal een jaar vergen, waarna we onszelf een Groene Club mogen noemen.

Wat is De Groene Club?

De Groene Club is een programma van de KNVB dat inzicht biedt in de huidige situatie van onze vereniging en kennis deelt waarmee je ons energiepotentieel kunt realiseren. Met deze kennis kunnen we vervolgens onze wensen en behoeften voor het daadwerkelijk nemen van de maatregelen achterhalen. De Groene Club denkt mee over financiële oplossingen en stelt in samenwerking met onze vereniging een implementatieplan op. Zo ontzorgt De Groene Club onze club op weg naar een duurzame sportaccommodatie.

Sterke amateurverenigingen zijn financieel gezond en beschikken over een goede accommodatie. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot een verlaging van de energierekening draagt hieraan bij. Energie is namelijk ook voor De Tubanters 1897 een van de grotere kostenposten.

Werkwijze

ÉÉN VAST AANSPREEKPUNT VOOR HET HELE TRAJECT.
Er komt heel wat kijken bij het runnen van een sportvereniging. Daarom heeft De Groene Club het traject om te verduurzamen versimpeld tot vijf stappen. Uit ervaring weten ze dat deze stappen binnen een jaar uitgevoerd kunnen worden. Ze helpen onze sportvereniging bij het nemen van iedere stap.

5 STAPPENPLAN

01 ENERGIESCAN
– Nulmeting op locatie
– Toelichting energiepotentieel en maatregelen op locatie
– Ondersteuning bij het vinden van subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen

02 OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK
– Voorlopige keuze voor maatregelen
– Accorderen investering binnen de sportvereniging

03 MOGELIJKHEID VOOR BEST-VALUE-MAATREGELEN
– Begeleiding opvragen (lokale) offertes

04 FINANCIEEL ADVIES
– Ondersteuning bij aanvragen lening en borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport

05 REALISATIE
– De Groene Club ondersteunt bij het implementeren van energiebesparende maatregelen

De energiescan

De energiescan is inmiddels uitgevoerd door De Groene Club. De onafhankelijke energieadviseur is bij ons komen kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De resultaten worden binnen twee weken besproken.

Er zal gekeken worden naar binnen- en buitenverlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en de mogelijkheden tot het opwekken van groene stroom.

Middels o.a. e-mail en onze site houden we je op de hoogte omtrent de verdere ontwikkelingen.

Laat een reactie achter