Contributieverhoging per 1 oktober 2020

Beste Leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 31 augustus j.l. heeft de vergadering een voorstel van het bestuur aangenomen om de contributie te verhogen.

Met ingang van 1 oktober wordt de contributie van ieder lid verhoogd met 1 euro per maand.

Deze verhoging is noodzakelijk omdat de inkomsten van het clubgebouw drastisch zijn afgenomen als gevolg van de coronacrisis. Tevens zijn de kosten toegenomen door het aanstellen van een verenigingsmanager.

Namens het bestuur,
Marcel ter Horst
Voorzitter De Tubanters 1897

Laat een reactie achter