Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vanaf heden zal onze administratie beginnen met het aanvragen van een VOG voor alle trainers, begeleiders en vrijwilligers die direct of indirect met onze jeugdleden in contact staan.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring die aantoont dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie. U heeft een VOG nodig voor een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Deze aanvraag is wettelijk verplicht en past volledig binnen de visie van De Tubanters 1897 om haar leden te laten sporten in een veilige omgeving.

Alle vrijwilligers ontvangen op korte termijn per e-mail het verzoek om hun VOG-verklaring in te vullen en vervolgens te retourneren naar Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

De aanvraag is gratis en we vragen zodra de mail is ontvangen, deze z.s.m. in te vullen.

Alvast onze hartelijke dank voor jullie medewerking.

Laat een reactie achter