Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – maandag 8 juli 20:00 uur

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 juli om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

1. Opening door de voorzitter en berichten van verhindering

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen 16-10-2023

(kopieën zijn op de vergadering ter inzage aanwezig)

4. Verslag van de voorzitter

5. Afscheid Wik Jansen, naar FC Twente/Heracles jeugdacademie

6. Voortgang project “De Vrije Ruimte” bij De Tubanters 1897

7. Verbouwing en verduurzaming kleedkamers

PAUZE

8. Vaststellen begroting 2024-2025

9. Rondvraag

10.Sluiting door de voorzitter

Laat een reactie achter