De Vrije Ruimte

Waarschijnlijk is het wel opgevallen dat er sinds kort nieuwe bewegwijzering is aangebracht op onze sportaccommodatie en dat er een banner is geplaatst op onze website.

Waar staat ‘de Vrije Ruimte’ voor?
In mei 2021 is een grootschalig project gestart bij onze vereniging. Een project dat erin voorziet bewoners uit de wijk Varvik-Diekman een prettige dagbesteding te bieden om ze daarmee uit de zorg te halen óf te voorkomen dat men daarin belandt.

Het project luistert naar de naam ‘de Vrije Ruimte’ en wordt gesubsidieerd door de gemeente Enschede.

Samen met onderstaande instanties is er iets bijzonders gerealiseerd, namelijk een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

 

Samen met deze partners verzorgen we dagelijks een scala aan activiteiten waaraan buurtbewoners kunnen deelnemen. Voor meer informatie over deze activiteiten kun je kijken op: https://tubanters.nl/devrijeruimte/

Hoe gaat het in zijn werk?
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Deze taken hebben gemeenten overgenomen van de overheid. Sindsdien zijn er wijkteams in het leven geroepen waarbinnen wijkcoaches actief zijn.

Uit onderzoek bleek dat er in de wijken rondom onze accommodatie veel problematiek heerst onder bewoners van 18 jaar en ouder. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: eenzaamheid, armoede en onvoldoende zelfredzaamheid. Deze doelgroep komt op enig moment in aanraking met wijkcoaches die in veel gevallen (medische) hulp in moeten schakelen. Om zo’n hulptraject – en de daarmee gepaard gaande kosten – te voorkomen is het vaak voldoende om voor een nuttige en prettige dagbesteding te zorgen. Die dagbesteding kunnen we binnen ‘de Vrije Ruimte’ bieden.

Wijkcoaches zijn sinds kort in het bezit van onderstaande flyer. Hierin staan ervaringen van deelnemers en professionals die al bekend zijn met ‘de Vrije Ruimte’. Verder staan er een groot aantal activiteiten in vermeld en een verwijzing naar de website.

Indien een wijkcoach tijdens huisbezoeken constateert dat ‘de Vrije Ruimte’ een geschikte omgeving zou kunnen zijn voor een cliënt wordt de flyer gezamenlijk doorgenomen om een geschikte activiteit te vinden. Daarna komen wijkcoach en cliënt gezamenlijk naar ons clubhuis. Vervolgens gaat de client deelnemen aan één van de activiteiten en ontloopt daarmee – idealiter – de gang naar een zorgaanbieder. Dat levert de gemeente een forse besparing op de zorgkosten op.

Het project loopt minimaal 3 jaar, tot mei 2024. Het is echter nu al zo succesvol dat we de hoop en verwachting hebben dat het een structureel karakter krijgt.

Voor vragen kunt u me altijd bellen/mailen.

Met vriendelijke groet,

Henny Roerink
Verenigingsmanager De Tubanters 1897
06-16017235
verenigingsmanager@tubanters.nl

Laat een reactie achter