De Tubanters 1897 zet een serieuze stap naar verduurzaming van sportpark met installatie van 140 zonnepanelen

 

Juni 2019, alweer een jaar geleden, meldden wij ons aan voor de Groene Club. Een initiatief van de KNVB om voetbalverenigingen te ondersteunen in het verduurzamen van het sportpark. Het traject dat we vervolgens de volgende 12 maanden hebben doorlopen om tot de uiteindelijke installatie van 140 zonnepanelen te komen zag er grofweg als volgt uit:

  • Door de adviseur van de Groene Club is een energiescan uitgevoerd. Hieruit bleek dat de grootste winst in de verduurzaming van onze club te behalen viel uit het installeren van zonnepanelen en het overstappen van halogeen naar LED veldverlichting.
  • Vervolgens zijn er meerdere offertes voor zonnepanelen opgevraagd en vervolgens geanalyseerd op kwaliteit en kosten. De offerte van GEAS Energiewacht kwam hierbij als beste uit de bus.
  • Na meerdere bestuursvergaderingen waarbij de verduurzaming en financiële consequenties uitvoerig zijn besproken, is er een Plan van Aanpak opgesteld.
  • Op de Algemene Ledenvergadering van 28-10-2019 is het plan gepresenteerd en aangenomen.
  • In de winter hebben we vervolgens met behulp van Stichting Waarborgfonds Sport een financiering kunnen aantrekken bij het BNG Duurzaamheidsfonds tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden.
  • Na meerdere technische schouwen waarbij o.a. de staat van het dak en overige technische zaken werden gecontroleerd, werd er definitief groen licht gegeven om te starten met de realisatie van de 140 zonnepanelen.
  • Op maandag 22 juni is gestart met de aanleg van de zonnepanelen en 4 dagen later, op donderdag 25 juni is de installatie van 140 zonnepanelen afgerond.
  • Nu de zonnepanelen de zonnestralen opvangen boven ons sportpark en omzetten in elektriciteit, kunnen we de BOSA subsidie aanvragen. Deze subsidie van maar liefst 30% zorgt ervoor dat de terugverdientijd aanzienlijk wordt verkort.

Budgetneutraal
Het bestuur vindt het belangrijk om te benadrukken dat deze investering geheel budgetneutraal is. De maandelijkse kosten voor rente en aflossing op de lening bij het BNG Duurzaamheidsfonds zijn (ruim) lager dan de besparing die wordt gerealiseerd. Dit zal het geval blijven gedurende de gehele looptijd van de financiering, daarna is de lening afgelost en hebben we grote besparing op de energielasten gerealiseerd.

Opbrengst
De zonnepanelen zullen een totale opbrengst gaan opleveren van circa 36.000 kWh. Dit is een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik. De werkelijke opbrengsten worden z.s.m. realtime gepubliceerd via Club.TV en website.

LED verichting
Naast het opwekken van energie, heeft de in april geïnstalleerde LED verlichting op ons hoofdveld een enorme energiebesparing opgeleverd. LED verlichting heeft ten opzichte van de oude halogeen verlichting veel voordelen. LED verbruikt namelijk 70 tot 80 procent minder elektriciteit dan halogeen. Daarnaast hoeven LED lampen niet opgewarmd te worden en kan de verlichting in verschillende standen geschakeld worden.

1 Reactie

Laat een reactie achter