Algemene ledenvergadering

Maandag 28 oktober werd de 122ste algemene jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Tijdens de vergadering werden de leden door voorzitter Marcel ter Horst geïnformeerd over tal van zaken waaronder de sportieve prestaties van onze teams. Daarnaast had Marcel de eer om leden en vrijwilligers in het zonnetje te zetten door het benoemen van jubilarissen en Lid van Verdienste (Jan Velthuis) alsmede het uitreiken van de Zilveren Waarderingspeld (Ton Bakker). Tijdens de ALV werd eveneens ingestemd met een hernieuwde termijn van 3 jaar voor bestuurslid Henny Roerink en werd Inge Meester gepresenteerd als nieuw bestuurslid. Inge zal zich in het bestuur gaan inzetten voor het “oog voor elkaar” gedeelte binnen onze vereniging. Dit bestaat uit tal van maatschappelijke, sociale en sportieve activiteiten binnen, maar ook buiten onze verenging. Binnenkort zullen we hierover uitgebreider informeren.

Door aftredend penningmeester Roy Stokkers, werd de jaarrekening 2018-2019 gepresenteerd. Daarnaast mocht Roy de vorderingen kenbaar maken over het traject van De Groene Club van de KNVB: voor het einde van het jaar zal op het hoofdveld LED verlichting worden geplaatst en De Tubanters 1897 heeft de mogelijkheid om 145 zonnepanelen te plaatsen zodat we grotendeels in onze eigen energie kunnen voorzien.

De Hofhuisbeker werd dit jaar door onze erevoorzitter Gerard Bakker uitgereikt aan de dagelijkse onderhoudsploeg. Zij hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ons sportpark is ontdaan van onkruid, het houtwerk is geschilderd en tal van zaken meer.

Nieuw bestuurslid: Inge Meester

Winnaars Hofhuisbeker: dagelijkse onderhoudsploeg

25 jaar lid: Frank Ticheler

50 jaar lid: Benno Broekhuizen

Waarderingsspeld: Ton Bakker

Cor Trienen werd in het zonnetje gezet vanwege zijn tomeloze inzet voor de Club van Honderd en Sponsorcommissie.

Lid van Verdienste: Jan Velthuis

Het Bestuur v.l.n.r.: Marcel ter Horst (voorzitter), Erik Vos (secretaris), Henny Roerink, Inge Meester, Jan Schonewille, Jeroen Ruijter en Roy Stokkers

Laat een reactie achter