Marcel ter Horst

Voorzitter

 

Erik Vos

Secretaris

Roy Stokkers

Penningmeester

Inge Meester

Lid

Jeroen Ruijter

Communicatie

 

Bert Lambeck

Adviseur

Jan Schonewille

Sponsoring

Agnes Eijsink

Notuliste