Lagere Elftallen Commissie (LEC)

De commissie heeft tot doel om de recreatieve seniorenspelers op een prettige manier te laten voetballen op de vrijdagavond en de zondagmorgen.

Tevens organiseren wij:

  • De Midwinterloop (begin januari)
  • Bernard Teutelink Toernooi
  • Henk de Graaf Toernooi

Voor de zondagmorgen zien we toe op een goed verloop van de wedstrijden, waaronder het aanstellen van scheidsrechters, het afhandelen van de (correcte)uitslagen en toezien op het zetten van thee voor de elftallen in de rust. Voor de vrijdagavond zorgen we voor een hapje voor de diverse deelnemende teams.

Om in contact te komen met Han of Pim: lec@tubanters.nl

Han Deters

Pim Hillen