Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – maandag 11 juli 20:00 uur

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 juli om 20:00 uur in het clubgebouw van De Tubanters 1897.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter en berichten van verhindering
  2. Mededelingen, ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen 25-10-2021 (zijn op de vergadering ter inzage aanwezig)
  4. Verslag van de voorzitter
  5. Voortgang project “De Vrije Ruimte” bij De Tubanters 1897

 PAUZE

  1. Vaststellen begroting 2022-2023
  2. Rondvraag
  3. Sluiting door de voorzitter

Laat een reactie achter