Sociaal

Zonder de vele vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Voelt u er iets voor om vrijwilligerswerk binnen De Tubanters te verrichten dan is dat uiteraard mogelijk op vele terreinen. Zo zijn er diverse taken binnen de voetbalafdelingen, bij de dagelijkse groep medewerkers en bij het kantinegebeuren. Het zou prachtig zijn als u die stap kan en wil zetten. Je doet op die manier bovendien vele sociale contacten op. Neem voor het doen van vrijwilligerswerk contact op met de administratie van De Tubanters:

Het telefoonnummer van de administratie is: 053 – 4313627. 
Per e-mail is men te bereiken onder: detubanters@home.nl