Eregalerij

Erevoorzitters

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid, tevens huidig of voormalig voorzitter, te benoemen tot erevoorzitter. Het predicaat erevoorzitter wordt slechts toegekend aan voorzitters die uitzonderlijke verdiensten als voorzitter hebben gehad voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die de voorzitter heeft gehad voor onze vereniging. Aan de volgende personen is het predicaat erevoorzitter toegekend.

Gerard Bakker

2007

Johan Bakker

1972

Dolf Vowinkel

1946

Herman Nijkamp

Ereleden

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid te benoemen tot erelid. Het erelidmaatschap wordt alleen toegekend aan leden die uitzonderlijke verdiensten hebben gehad voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die het lid heeft gehad voor onze vereniging. Aan de volgende personen is het erelidmaatschap toegekend.

Martin Mulstege

2015

Jan Geerdink

2009

Henny Bouw

2007

Wim ter Horst

2004

Jurriën Haak

2004

Henny Roerink

2000

Jan Dalenoort

1997

Henk de Graaff

1987

Geert Oosterveen

1987

Jan Goolkate

1975

Huub Visser

1976

John Lansink

Johan Bakker

1966

Bernard Teutelink

1959

Leo Hagens

1957

Arnold Zwijnenberg

1932

Jan Varvik

1924

Jan Hofhuisbeker

De Jan Hofhuis-beker is een wisseltrofee die elk jaar wordt uitgereikt aan de vrijwilliger of -vrijwilligers van de Tubanters die het meest in positieve zin opviel(en) binnen de vereniging.
Dat komt neer of iemand (of meerdere personen) die de handen uit de mouwen heeft gestoken en erg positief hebben bijgedragen aan onze vereniging.

Waarom is deze wisselbeker (die al sinds 1963 wordt uitgereikt) naar Jan Hofhuis genoemd? Dat zit zo: Jan Hofhuis was destijds, en dan praten we over de periode voor en tijdens de 2e Wereldoorlog een belangrijk Tubanterslid. Zowel in sportief (in het bijzonder de atletiektak van de Tubanters) als in organisatorisch opzicht (vele vrijwilligersfuncties) stond hij z’n mannetje.
En midden in zijn jeugd op 22jarige leeftijd werd hij in de oorlog bij het Britse bombardement op Enschede op 22 januari 1942 gedood.

Ter nagedachtenis aan hem is door zijn zwager Johan Bakker (de latere voorzitter en ere-voorzitter) de Jan Hofhuis-beker ingesteld.

De beker, die op de jaarvergadering wordt uitgereikt staat bekend als de hoogste onderscheiding die je bij de Tubanters als vrijwilliger kunt ontvangen. De uitreiking heeft vanaf 1963 decennia lang plaats gevonden door Johan Bakker. Na zijn overlijden door de huidige ere-voorzitter Gerard Bakker (zoon van). De voordracht voor de beker wordt gedaan door het bestuur van De Tubanters 1897.

2019 Dagelijkse onderhoudsploeg 2000 A. Drenth 1981 J.C. Jansen – Broen
2018 Inge Meester 1999 E. Vos 1980 T. Groot
2017 Club van 100 1998 B. Imming 1979 A. Friskes
2016 De organisatie van de familiedag 1997 G. Lassche 1978 G.J. Hofstee
2015 J.R. Brik 1996 A. Mollenhorst 1977 G. Rotsma
2014 Guus Velders 1995 J. Gerberink 1976 A.R. Bloemendaal
2013 De Terrasgroep 1994 Mw. F. Mulstege 1975 G.J. Wiggers
2012 Club van 100 1993 J. Dalenoort 1974 G.H. Huiskes
2011 Remco Vos 1992 M.E. Mulstege 1973 J. Hueskes
2010 Herman ter Horst 1991 W. ter Meer 1972 J. Goolkate
2009 Onderhoudsploeg clubhuis 1990 P. Hofmeijer 1971 J. Goolkate
2008 Commissie Langste wedstrijd 1989 J. Geerdink 1970 J. Goolkate
2007 P. Holl 1988 Mw. H. Brik 1969 J. Goolkate
2006 Club van 100 1987 H. Hofmeijer 1968 J. Ragburn
2005 Commissie Dames leden 1986 G.J. Hofstee 1967 J. Goolkate
2004 G.J. van Plateringen 1985 H.W. de Graaf 1966 J. Goolkate
2003 K.G. Nijland 1984 F. Westerbaan 1965 J. Kok
2002 Bestuur Tube 1983 J. Haak 1964 J. Goolkate
2001 E.R. Wieldraaijer 1982 R.J. Stotijn 1963 J. Goolkate

Leden van Verdienste

Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering besluiten een lid te benoemen tot lid van verdienste.

Lid van verdienste wordt een lid wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor De Tubanters 1897. Bij de besluitvorming wordt met name gelet op de duur, de omvang en de aard van de verdiensten die het lid heeft gehad voor onze vereniging. De volgende personen zijn benoemd tot lid van verdienste.

2019 Jan Velthuis 2008 Luc Oostindie
2018 Lynda van Buren 2004 Gerrit Hesselink
2018 Gerrit Holtslag 2002 Willem Becking
2017 Bert Plagge 2002 Piet Roelofs
2017 Karel Nijland 2002 Thijs Groot
2016 Bert Lambeck 2000 Gerrit Lassche
2016 Erik Vos 1999 Klaas Lulofs
2015 Roy Stokkers 1997 Jan Geerdink
2011 Marcel ter Horst 1997 Jurrien Haak
2009 Jan Lammersen 1997 Wim ter Horst
2009 Frieda Mulstege 1997 Martin Mulstege

Zilveren waarderingsspeld

Het bestuur van de vereniging kan besluiten aan een lid vanwege zijn of haar verdiensten voor De Tubanters 1897 een zilveren waarderingsspeld uit te reiken. De volgende personen hebben de zilveren waarderingsspeld voor hun verdiensten ontvangen.

2019 Ton Bakker 2009 Henk Kruger
2018 Pim Hillen 2009 Hannelore Brik
2018 Remco Mulstege 2008 Gerrit Holtslag
2017 Kasper Schuitema 2004 Bertus Friskes
2017 Sahir Karema 2004 Lidy Friskes
2015 Manuela v.d. Meij 2004 Dick Kanon
2014 Piet Holl 2002 Minie Gerberink
2014 Peter de Graaff 2002 Ronald Kascha
2011 Frans van Eerten 2000 Ben Weber
2011 Willem de Langen 1998 Jan Mulstege

Winnaars midwinterloop

Onze vereniging is op 16 oktober 1897 in Enschede opgericht als Enschedese Voetbal & Atletiek Club De Tubanters. In het eerste deel van de vorige eeuw werd naast voetbal veel tijd besteed aan de beoefening van de atletieksport. Dit heeft vele kampioenen opgeleverd. Gedurende de jaren is de belangstelling voor atletiek afgenomen en is uiteindelijk besloten de volledige aandacht te richten op de voetbalsport. Wat is gebleven dat is de midwinterloop. Als herinnering aan de oprichters van onze voetbal- en atletiek club en de geschiedenis van De Tubanters wordt jaarlijks de midwinterloop georganiseerd. Een loop die de lopers voert door het mooie achterland van onze accommodatie. Ieder jaar wordt – als de weersomstandigheden het toelaten – een gezellige en prestatieve ochtend georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging. Traditioneel wordt de 5km gelopen door de junioren en staan de oudere jeugd en senioren aan de start van de loop van 8,2km. Het Tubanters-lid dat de 8,2km het snelste aflegt ontvangt de wisselbeker. De overige winnaars ontvangen een medaille. Voor zover bekend staat het parcoursrecord op ruim 28 minuten. Gelopen door Wouter de Boer in januari 2014.  Hieronder een historisch overzicht van de winnaars van de midwinterloop.

2020 J. Ruijter 2005 T. Boers 1990 V. de la Horra
2019 J. Ruijter 2003 J. Holtkamp 1989 H. Voogsgeerd
2018 R. Stokkers 2001 J. Holtkamp 1988 H. Voogsgeerd
2016 T. Ten Thije 2000 M. Kats 1987 M. Klop
2015 R. Stokkers 1999 M. Kats 1985 M. Copolecchia
2014 L. Reudink 1998 M. Kats 1984 H. Voogsgeerd
2013 T. Ten Thije 1997 M. Kats 1983 G. ter Horst
2012 A. Venema 1996 M. Kats 1982 J. Scholte
2011 S. Migchelbrink 1995 M. Kats 1981 A. Ovaa
2009 J. Ruijter 1994 G. Lassche 1980 M. ter Horst
2008 L. Mengerink 1993 K. Hofste 1979 B. Voogd
2007 F. Valley 1992 K. Hofste 1978 M. ter Horst
2006 T. Boers 1991 V. de la Horra 1977 R. Jansen
1976 J. Mulstege