Wat doet de club van 100

De club van 100 is een initiatief van een aantal leden om specifieke en bijzondere projecten te realiseren. Ieder lid doet jaarlijks een donatie van € 50,-, waarmee een mooi bedrag beschikbaar is voor projecten die door een ieder kunnen worden aangedragen.

Op de jaarlijkse vergadering van de Club van 100 wordt uiteengezet welke projecten zijn gerealiseerd en welke projecten aangedragen zijn om op te pakken.