De nieuwe kantine

Reeds lange tijd heeft het bestuur plannen om het clubhuis te moderniseren en hebben in ons Tubanters-netwerk gekeken wie ons zou kunnen helpen met het opstellen van een plan. Inge Meester van SamenMeester (www.samenmeester.nl) en architecten van Insight Interieurarchitecten (www.insight.nl) hebben ons hierbij de helpende hand geboden, ondersteund door student Bouwkunde Sander. Na een leuk kennismakingsgesprek hebben de laatste weken enkele intensieve en plezierige bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt en hebben de specialisten hun kijk op de zaken gegeven. Het geheel heeft geresulteerd in een concreet plan, door Sander visueel gemaakt in een 3D-animatie. Het plan ligt ter beoordeling voor het bestuur. In augustus zal een besluit worden genomen over de aanpassingen aan het clubhuis. Het beloofd een ware metamorfose te worden…

De komende weken zal reeds een start worden gemaakt met de werkzaamheden. Onder meer zullen de muren en het plafond worden ontdaan van lampen, fotolijsten en dergelijke. Wij proberen de ‘overlast’ zoveel mogelijk te beperken, maar gezien de plannen valt niet uit te sluiten dat het clubhuis op bepaalde tijden gesloten zal zijn. In dat geval zullen wij gebruik gaan maken van het Jan Dalenoort Home.

Zodra meer bekend is over de verbouwingsplannen zullen de leden worden ingelicht. Overigens vorderen de werkzaamheden aan onze nieuwe keuken gestaag. Binnen afzienbare tijd hopen wij gebruiken te kunnen maken van de voorzieningen.